Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Baňa - Synagóga
Lokalita
obec Nová Baňa, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagógu postavili v druhej polovici 19. storočia. Po druhej svetovej vojne ju prestavali na obytný dom. Budova si zachovala iba nepatrné detaily bývalej židovskej stavby. Na južnej fasáde sú slabo rozpoznateľné stopy po kruhových oblúkoch okien. Na západnej strane sa nachádza zamurovaný vstup do objektu a na ženskú galériu. Susedný dom pravdepodobne využíval rabín alebo kantor. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav domu nie je dobrý.
Prístup
Ulica M. R. Štefánika
Fotogaléria
Nová Baňa - Synagóga foto © Ján Kováčik 1/2015Nová Baňa - Synagóga foto © Ján Kováčik 1/2015Nová Baňa - Synagóga foto © Ján Kováčik 1/2015Nová Baňa - Synagóga foto © Ján Kováčik 1/2015Nová Baňa - Synagóga foto © Ján Kováčik 1/2015
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 93.
Bibliografia
www.novabana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk